Paardenosteopathie

Paardenosteopathie

Holistische benadering

Paardenosteopathie is een therapie die naar het dier in zijn geheel kijkt, er wordt dus niet louter gefocust op een lokaal probleem. Dit is belangrijk aangezien een probleem dat zich op één plek vertoont, ergens anders in het lichaam veroorzaakt kan worden. Een osteopaat probeert dan ook oorzakelijke verbanden te vinden, om zo niet enkel de klacht maar vooral de oorzaak ervan te behandelen. Tijdens een behandeling werkt een osteopaat op drie verschillende systemen in het lichaam. Het pariëtaal, visceraal en craniosacraal systeem. De drie systemen mogen niet los van elkaar bekeken worden en dienen ook samen behandeld te worden. Dit aangezien het lichaam één geheel is, alles met elkaar verbonden is en mekaar beïnvloed.

Preventieve aanpak

Daarnaast is paardenosteopathie een behandelmethode die zich vooral op preventie richt. Door het lichaam vrij te houden van blokkades, zal het dier zijn natuurlijke zelfherstellende vermogen optimaal kunnen gebruiken. Op deze manier kan het lichaam zich makkelijker aanpassen aan veranderingen en zijn balans (homeostase) behouden. Osteopathie is in de meeste gevallen dus zeker zinvol.

paarden in de weide

3 Peilers binnen Paardenosteopathie

Pariëtaal systeem

Dit systeem omvat alle botten die zich verbinden tot gewrichten.

Visceraal systeem

Dit systeem omvat alle organen en bloedvaten en kan een invloed hebben op het pariëtaal systeem en omgekeerd.

Craniosacraal systeem

Dit systeem baseert zich op de cerebrospinale vloeistof die van kop tot staart door het lichaam vloeit en gelinkt is aan de beweging van de schedelbeenderen.

“Treat what you find”

Deze quote wijst op het basisprincipe van elke behandeling. Het opzet is om goed te onderzoeken en de problemen te behandelen die in het onderzoek gevonden zijn. De gevonden problemen kunnen zelfs losstaan van de problemen waarvoor er contact is opgenomen met een osteopaat. Zelf doe ik dus steeds een grondig onderzoek om vervolgens de problemen kordaat aan te pakken.

Verloop van een behandeling

Voor de behandeling

Zorg steeds dat je paard schoon en droog is op het moment van de afspraak met de osteopaat. Train je paard niet vlak voor een behandeling, het lichaam is best niet opgewarmd alvorens te starten met een behandeling. 

Tijdens de behandeling

De eigenaar of begeleider van het paard blijft aanwezig en houdt het paard vast via een halster en touw. Op deze manier kan het paard zijn hoofd nog laten zakken, schudden etc. Dit gebeurt vaak tijdens een behandeling als teken van ontspanning en overgave aan de behandeling. Een behandeling duurt gemiddeld 45’, dit kan wat langer of korter zijn en is afhankelijk van paard tot paard. 

Na de behandeling

Na de behandeling mag het paard dadelijk weer naar buiten, bij voorkeur op de weide of in een paddock waar het dier vrij kan bewegen, aangezien dit helpt om de vrijgekomen afvalstoffen optimaal af te voeren. Ik raad na een behandeling meestal een week tot 10 dagen rust aan voor het paard. Het paard mag in deze periode wel op de weide/paddock of indien deze niet ter beschikking zijn in de stapmolen. Maar je traint het paard best niet, opdat het de tijd krijgt om een nieuwe balans/evenwicht te vinden.

De rustperiode is afhankelijk van de behandeling die ik dien uit te voeren om het lichaam weer vrij te maken van blokkades en spanningsvelden, hoe frequent ik dien langs te komen, de discipline en het niveau van de uitgeoefende sport etc. Bij drachtige merrie’s is een behandeling tijdens de eerst drie maanden van de dracht niet aangeraden. Indien de merrie verder in de dracht is, bekijken we of een osteopathische behandeling nodig is of dat we deze best uitstellen tot na de dracht.

Evaluatie

Een behandeling kan pas geëvalueerd worden na een periode van zes weken. Een osteopaat behandeld geen symptomen/klacht maar wel het paard in zijn geheel. Het dier wordt onderzocht en blokkades, spanningsvelden worden opgelost. De oorzaak wordt dus behandeld. Na de rustperiode en het terug opnemen van de training op een gepaste manier zal na enkele dagen tot weken een meer ontspannen en soepeler paard merkbaar zijn.